شعر سخنگویان – حسن مصطفایی دهنوی

« سخنگويان »
سخنگويان بسا صحبت كه آنرا ضرب المثل گويند
سخن حرف است،ولي بايد حقيقت جسم آن جويد
هر آن صحبت كه مي گويند،عبارت را توان سنجيد
به شكل آن عبارت مي توان جسمي ازآن جويد
سراسر صحبت قرآن، بُوَد حرف اي برادر جان
هر آنكس خواند قرآن را ،رَوَد معناي آن جويد
حسين(ع) آن بنده ي يزدان،كه شد دلبسته ي قرآن
به شكل صحبت قرآن، مجسم شد كه آن گويد
چو آن شه سكه ي وجدان، بِـزد راه سعادت را
سعادت با كسي باشد ،كه راه و رسم آن جويد
گروه بي وفا مردم، حسين(ع) را بي گنه كشتند
گمان كردند كز آن كشتن،ره سود ازآن جويند
نه تنها مردم آن دوره ، خود اين كار بنمودند
بسا باشد همين امروزه هم،مردم همان جويند
حسن هر دوره در دنيا ،بدي هست و نكويم هست
بدان بد را بجويند و نكويان نيك آن جويند
٭٭٭

 669 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه