« سخنگویان »
سخنگویان بسا صحبت که آنرا ضرب المثل گویند
سخن حرف است،ولی باید حقیقت جسم آن جوید
هر آن صحبت که می گویند،عبارت را توان سنجید
به شکل آن عبارت می توان جسمی ازآن جوید
سراسر صحبت قرآن، بُوَد حرف ای برادر جان
هر آنکس خواند قرآن را ،رَوَد معنای آن جوید
حسین(ع) آن بنده ی یزدان،که شد دلبسته ی قرآن
به شکل صحبت قرآن، مجسم شد که آن گوید
چو آن شه سکه ی وجدان، بِـزد راه سعادت را
سعادت با کسی باشد ،که راه و رسم آن جوید
گروه بی وفا مردم، حسین(ع) را بی گنه کشتند
گمان کردند کز آن کشتن،ره سود ازآن جویند
نه تنها مردم آن دوره ، خود این کار بنمودند
بسا باشد همین امروزه هم،مردم همان جویند
حسن هر دوره در دنیا ،بدی هست و نکویم هست
بدان بد را بجویند و نکویان نیک آن جویند
٭٭٭

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه