توهمچون پری دلربایی
هرطرف بنگرم زیبایی
تومثل دلی جداگشته
ازدلبریَ اش
سخت تنهایی…

حامد نوروزی

 597 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه