اگرامشب به دلدارت رسیدی
خدا را در ورای خاک دیدی
زعمق دل برای ما دعا کن

کمی یادی زما هم نزد اوکن
کمی او را بجای ما صدا کن
زعمق دل برای ما دعا کن

حامد نوروزی

 482 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه