شعر دل من تاب ندارد – سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

دل من تاب ندارد:

از برای دیدن رویت
دل من تاب ندارد
نگه ام خواب ندارد
دفتر و دیوان شعرم
غزلی ناب ندارد
همه گویند به انگشت اشاره
دگر آن عاشق دلسوخته
ارباب ندارد
گل نرگسم کجایی؟
ز فراق نرگس رویت
دل من تاب ندارد.

سعید فلاحی (زانا کوردستانی)

Loading

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه