خوشا صبحی
که آیی
و نشینی
در کنارم
ومن
چشمی گشایم
وتو را بینم
در سرایم…

Loading

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه