« جنگ سوم »
خدايا ، دين ما زين جنگ سوم
الهي رشته اش بُـبريده مي شد
اگر دين، اولش جنگ و جدل بود
زِ اول زين ميان ،تاريده مي شد
اگر در دين ما ، صلح و صفا بود
نكوتر نزد حق ، بگزيده مي شد
اگر جنگ و جدل اول به دين بود
محمد(ص)هم زِ دين ترسيده مي شد
حسن كي آگه از غوغاي دين بود
وگر نه پيكرش لرزيده مي شد
٭٭٭
حسن مصطفایی دهنوی

 681 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه