افسوس
دردولت ماگل شقایق نشکفت
دراین شب سیاه،مهتابی نشکفت
گفتم به شقایق،که خانه ی دوست کجاست؟
افسوس وصدافسوس که برلبش جوابی نشکفت

حامد نوروزی

 520 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه