شعر آیه الکرسی – حامد نوروزی

سحرگاهان که مجنون با دلی شاد
به لیلی آیه الکرسی فرستاد
بگفتا نیتم سلی و وصل است
که از درگاه ایزد خواست اصل است
مرا مجنون کنی با این تب وتاب
که لیلی می درخشد مثل مهتاب
در آخر جانِ مجنون همره باد
پیامی هم فرست و نامه ای شاد

 607 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه