شعر اوست همراه – حامد نوروزی

الهی
همرهی دارم از جنس بلور
اوست همراه من تا کوه نور
دوستش دارم برای مهر و ماه
تو پناهش باش تا ایام صور

 500 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه