شعر آیات مجنون – حامد نوروزی

آیات مجنون
طبیبان رابه بالینم بیارید
تن وجان را به دست اوسپارید
به گوشم ،اقرَئی آیات مجنون
سرود جاودانی را بخوانید…

حامد نوروزی

 574 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه